Automatisatie

Automatisatie

ETI en automatisatie … een perfecte match!

Daar een automatisch productieproces en de bedrijfsautomatisatie langzamerhand algemeen goed zijn en hierin een nieuwe doch interessante markt ligt, hebben wij hiervoor de gepaste oplossing.

Hiervoor doen wij een beroep op verschillende gespecialiseerde firma’s voor de levering en eventueel ondersteuning van de nodige componenten, waarna deze door onze firma worden geïmplementeerd en geprogrammeerd.

Door samen met de klant een bepaald proces of gebouw volledig uit te werken, kan er door middel van integratie van verschillende componenten en hun respectievelijke programmatie, gezorgd worden voor een optimale werking van de verschillende systemen.

Het gedeelte automatische sturing kan opgebouwd worden vanaf een zeer klein systeem tot een heus netwerk met verschillende PLC, distributed I/O, frequentiesturingen, verschillende metingen en analoge signaalverwerking.

Neem contact met ons op!

Telefonisch  +32 3 235 16 24 of via mail info@etivdv.be

Industriële automatisatie

ETI start elk automatisatieproject met een analysefase. Van zodra de analyse is afgerond, starten we met de programmatie van het proces. Als alles geprogrammeerd is, zetten we de testfase in. Eerst simuleren we de werking van de software, nadien kunnen we on site bij de klant de software koppelen met het proces.

ETI beschikt over een ruime ervaring in de industriële automatiseringssector. Onze dienstverlening bestaat uit het  aanpassen en verbeteren van zowel nieuwe automatiseringsprojecten als bestaande machines.