Industriële elektriciteit, hoogspanning en laagspanning

Algemene Elektriciteit

Bent U op zoek naar een betrouwbare partner inzake industriële elektriciteit, dan kan U niet om ETI heen. Wij hebben een uitgebreide ervaring opgebouwd inzake algemene elektriciteit, bordenbouw en verlichting en kunnen zo een antwoord bieden op de meest uiteenlopende projectaanvragen van onze industriële klanten.

Algemene Elektriciteit

De hoofdactiviteit van onze firma berust uiteraard op de implementatie van elektriciteit bij nieuwbouw of renovatie op de bedrijfsterreinen van onze klanten. Deze bevinden zich voornamelijk in België, met uitschieters naar het buitenland. Onder implementatie wordt verstaan dat in samenspraak met de klant een volledige installatie wordt afgeleverd dewelke voldoet aan de vooropgestelde bepalingen.

De installaties van onze klanten zijn onder te verdelen in een aantal groepen waarin zich verlichting, voedingen alsook machines bevinden.

  • Opslagplaatsen, stapelrekken, frigo’s
  • Kantoorgebouwen, openbare gebouwen
  • Productiehallen, machine-uitrustingen
  • Terreinverlichting

Meer info? Klik hier

Telefonisch  +32 3 235 16 24 of via mail info@etivdv.be

Binnen hoogspanning en industriële elektriciteit is bordenbouw van kapitaal belang. Wij hebben de mogelijkheid om borden te maken naar de wensen van de klant met de door hem opgegeven merken. Tevens bieden wij een volledig eigen concept aan met een door ons gemaakte studie. Dit is een troef die menigeen weet te waarderen.

Onze afdeling bordenbouw heeft een eigen studie- en uitvoeringsteam waardoor wij voor onze projecten niet afhankelijk zijn van derden.
Dit is zeker niet het enige voordeel dat onze bordenbouw betekent voor ons en ook voor de uiteindelijke eindklant.

In onze afdeling bordenbouw worden verschillende types borden ontworpen en uitgevoerd.

  • Algemene laagspanningsborden (Form 1, Form 2, Form 3)
  • Automatisatie- en instrumentatieborden
  • Synoptische panelen
  • Motor control centers

 

 

Offerte aanvragen? Doe het nu!

Bordenbouw, de hoeksteen van de industriële elektriciteit

Bordenbouw, de hoeksteek van de industriële elektriciteit

Verlichting

Verlichting voor gebouwen en winkels

Eén van de takken waarin wij gespecialiseerd zijn, is verlichting. Dit kan gaan van algemene verlichting, accentverlichting en buitenverlichting naar terreinverlichting.

Hiervoor beschikken wij over de nodige berekeningsprogramma’s en een massa aan technische informatie om samen met onze klanten naar een oplossing te zoeken die voor hen het beste past in hun bedrijf en zienswijze.

Wij kunnen dan ook teren op een jarenlange ervaring van onze medewerkers aangaande verlichting, zowel voor industriële projecten, alsook voor kantoorgebouwen, sporthallen, terreinen, stapelrekken en winkels.

Neem contact met ons op!