Reiniging middenspannings-
cabines

Reiniging hoogspanningscabine

Het kloppend hart van de onderneming

De middenspanningscabine, ook wel de klantcabine of HS cabine genoemd, dewelke aanwezig is op uw site, zorgt voor de elektrische voorziening, zodat elke dag uw onderneming goed kan functioneren. “Wat zijn we tegenwoordig zonder elektriciteit ?” Daarom streven we naar een goede werking van uw middenspanningsinstallatie.

Periodiek Onderhoud

Een goede en betrouwbare dagelijkse werking kan gegarandeerd worden wanneer de installatie wordt onderworpen aan een periodieke reiniging en onderhoud. Door deze actie jaarlijks uit te voeren kunnen er problemen vermeden worden en eventuele gebreken tijdig opgespoord worden. Bij het eventueel optreden van mogelijke gebreken zal ETI dit uitvoerig bespreken met de klant en altijd de beste oplossing bieden.

Nazicht installatie

Door het nazicht van de installatie dewelke wordt voorzien tijdens de reiniging en het onderhoud, kunnen er ook opmerkingen of inbreuken vermeden worden bij de periodieke keuring van de middenspanningscabine. Dit zal er voor zorgen dat u steeds over een conforme installatie beschikt.

Jaarlijks onderhoud

Voor het jaarlijks onderhoud en bijkomende onderzoeken kunnen we een op maat gemaakte formule uitwerken. Op deze manier kan U de zorgen in verband met uw middenspanningscabine volledig overlaten aan ETI. Verder kan er naar de wensen van uw onderneming, een uitgebreid onderhoudsvoorstel opmaken

Onderhoud middenspanningscabine bestaande uit:

  • De effectieve reiniging en het verwijderen van vreemde stoffen in de cabine, vloer en cellen
  • De controle van de verlichting van de cabine
  • Een noodverlichtingstest
  • De controle van de bevestiging van alle materialen en de staat van de verbindingen
  • De controle van de kabelkelder
  • Het visueel nazicht van de transformator, de olieopvangkuip, de temperatuurstatus, het nazicht spanning en de belasting
  • Het visueel nazicht van de aanwezigheid en de functionele staat van de persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Het nazicht van de nodige aanwezige documenten (Verslag van conformiteitscontrole, recente keuringsverslagen, noodzakelijke schema’s)
  • De controle en het nazicht van de zichtbare onderbreking (Live test onderbreking in overleg)
  • Optioneel: Organisatie/ uitvoering van middenspanning relais test

Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij verdere vragen. Onze dienst technische service staat steeds paraat om een antwoord te bieden op al uw vragen.

Bij ETI kan uw onderneming ook vertrouwen op een snelle en flexibele service voor de aangeboden diensten.

Meer info? Klik hier

Telefonisch  +32 3 235 16 24 of via mail info@etivdv.be