Periodieke keuring

Zonne-energie

Periodieke keuring elektrische installaties

De periodieke keuringen zijn in België wettelijk vast gelegd op verplichte jaarlijkse keuring van hoogspanningsinstallaties en verplichte 5 jaarlijkse keuring van laagspanningsinstallaties.

ETI kan u hierbij assisteren en ontzorgen.  Eveneens het in regelstellen van de nodige documentatie (schema’s, plannen, berekeningen) of het fysiek oplossen en aanpassen van de installatie-inbreuken behoren tot de mogelijkheden.

Het vaststellen of herkeuren van de installatie zal bij voorkeur steeds in aanwezigheid van een van onze medewerkers gebeuren, dit zodat we steeds ten alle tijd volledig op de hoogte zijn van de servicebehoefte of noodzakelijke ingrepen.

 

Voor meer informatie: neem gerust contact met ons op.