Diensten

Onderhoud hoog- spanningscabine

Het kloppend hart van de onderneming

De hoogspanningscabine, ook wel bekend als klantcabine of HS cabine. Deze cabine is van essentieel belang voor de dagelijkse werking van uw onderneming, aangezien deze de elektrische voorziening levert. Een goed functionerende hoogspanningsinstallatie is van cruciaal belang in onze moderne technologische samenleving. 

Bij ETI streven we naar een optimale werking van deze installaties. Voor een optimale werking is een periodieke reiniging en onderhoud van uw hoogspanningscabine zeker aan te raden. 

Aarzel niet om ons te contacteren bij verdere vragen! 

ETI service bus

Preventie

Jaarlijks onderhoud

Een periodieke reiniging en onderhoud van uw
hoogspanningscabine is van essentieel belang om de dagelijkse werking ervan te garanderen. Door dit tijdig uit te voeren kunnen problemen worden vermeden en eventuele gebreken opgespoord worden.

ETI biedt een op maat gemaakte formule voor het jaarlijks onderhoud en bijkomende onderzoeken, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de werking van uw hoogspanningsinstallatie. Bij eventuele gebreken zal ETI dit uitvoerig bespreken met de klant en altijd de beste oplossing en service aanbieden. Verder kan er op basis van de wensen van uw onderneming een uitgebreid onderhoudsvoorstel opgemaakt worden.

Nazicht installatie

Tijdens het jaarlijkse reinigings- en onderhoudsproces voeren we ook een grondige inspectie van de installatie uit, waardoor mogelijke opmerkingen of inbreuken bij de periodieke keuring van de hoogspanningscabine voorkomen kunnen worden. Op die manier zorgen we ervoor dat u altijd beschikt over een conforme installatie.

Onderhoud hoog-spanningscabine

Het onderhoud van uw hoogspanningscabine bestaat uit:

  • Reiniging van de cabine, vloer en cellen om vreemde stoffen te verwijderen en de installatie effectief te laten werken.
  • Controle van de verlichting van de cabine.
  • Noodverlichtingstest om te controleren of de noodverlichting werkt zoals bedoeld in geval van stroomuitval.
  • Controle van de bevestiging van alle materialen en de staat van de verbindingen om te voorkomen dat materialen losraken en schade veroorzaken.
  • Controle van de kabelkelder om te zorgen dat alle kabels goed zijn geïnstalleerd en dat er geen schade is aan de kabels.
  • Visueel nazicht van de transformator, de olieopvangkuip en de temperatuurstatus. Visueel nazicht van de spanning en de belasting om te controleren of de installatie goed werkt en niet overbelast is.
  • Nazicht van de aanwezigheid en de functionele staat van de persoonlijke beschermingsmiddelen om de veiligheid van het personeel te waarborgen.
  • Nazicht van de nodige aanwezige documenten (verslag van conformiteitscontrole, recente keuringsverslagen en noodzakelijke schema’s).
  • Controle en nazicht van de zichtbare onderbreking (inclusief een live test onderbreking in overleg).
  • Optioneel: Organisatie/uitvoering van relaistest om te zorgen dat de relais goed werken en de installatie beschermd is tegen storingen. 
Werkbus ETI

ETI voorziet een snelle en flexibele service

Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij verdere vragen. Onze dienst technische service staat steeds paraat om een antwoord te bieden op al uw vragen.